Zber a odvoz komunálneho odpadu

Naše služby
Zber a odvoz separovaného odpadu, príprava

Iné činnosti:

•Zimná a letná údržba komunikácií

•Údržba zelene

•Prevádzka cintorínov

•Prevádzka tržníc a verejných WC

•Oprava komunikácií

•Údržba verejného osvetlenia

 

   
HLÁSENIE PORUCHY:

 

Verejné osvetlenie: 

mobil: +421918873429 od 7.30 hod. do  16.00 hod., e-mail: info@elektrodemar.sk

 

Parkovacie automaty:

mobil: +421918330177  od 8.00 hod.  17.00 hod., e-mail: info@ksohsturovo.sk