Aktuality   

Zber vianočných stromčekov, 2018 január

 

HARMONOGRAM ZBERU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ROK 2018 – PODNIKATELIA, UBYTOVATELIA

HARMONOGRAM ZBERU ZMESOVÉHO A BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU

NA ROK 2018 – RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY (120 L ZBERNÉ NÁDOBY)

 HARMONOGRAM ZBERU TRIEDENÉHO ODPADU NA ROK 2018 - (vrecový systém)

HARMONOGRAM ZBERU TRIEDENÉHO ODPADU NA ROK 2018 – 1 100 L zberné nádoby - Zberné stojiská

(kontajnerový systém)

HLÁSENIE PORUCHY:

 

Verejné osvetlenie: 

mobil: +421918873429 od 7.30 hod. do  16.00 hod., e-mail: info@elektrodemar.sk

 

Parkovacie automaty:

mobil: +421918330177  od 8.00 hod.  17.00 hod., e-mail: info@ksohsturovo.sk

Nový zákon č. 79/2015 o odpadoch nadobúda účinnosť 1.1.2016.

·             V prechodnom období ( od 1. januára 2016 do 30. júna 2016) sa zaväzujeme zaviesť systém separovaného zberu odpadov

·             Zabezpečíme odpadové zberné nádoby

·             Zaväzujeme sa uzatvoriť zmluvu s tou OZV,  ktorú si vyberie daná obec